SKATM-2016-30-09. Økonomisk virksomhed tilskud naturpleje

En landejendom drev ikke økonomisk virksomhed i momslovens forstand, idet virksomhedens indtægt alene udgjordes af tilskud, som ikke kunne anses som vederlag for en ydelse. Virksomheden havde derfor ikke adgang til momsfradrag.