Afslag på dispensationsansøgning til bejdsning af raps med neonicotinoider

Afslaget skyldes, at Aarhus Universitet vurderer, at der for tiden ikke findes pyrethroidresistens på et niveau, der giver problemer med bekæmpelsen af rapsjordlopper i Danmark.