Økologi, Planter

Økologisk dyrkningsvejledning for vinterrug

Dyrkning af vinterrug kan have flere formål - enten brødrug eller foderrug. Vinterrug er en meget dyrkningssikker afgrøde, pga. dens gode overvintringsegenskaber og evne til at producere, også ved lave kvælstofinputs.