Økonomi og ledelse, Kvæg

Opdateret malkekvægskalkule indeholder nu også beregning af klimaaftryk

De nye opdaterede budgetkalkuler fra SEGES lader dig se, hvor meget den konventionelle mælkeproduktion har af klimaaftryk ved forskellige ydelsesniveauer, samt økonomien i non-GM fodring.