Økonomi og ledelse

Klimakreditter - en god ekstraindtægt eller fremtidig udgift?

I øjeblikket får nogle landmænd stillet en ekstra årlig indtjening i udsigt ved at indgå aftale om klimakreditter. Spørgsmålet er, om det kan anbefales, eller om ulemper eller ukendte faktorer er så store, at det er bedst at lade være.