Planter

Registreringsnet uge 29: Skadegørere i hestebønner, majs, bederoer og kartofler

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i hestebønner er ikke længere aktuel. Der er stadig kun få cikadenymfer i kartofler.