Planter

Alternative midler til bekæmpelse af Ramularia i byg

I Tyskland er der mange steder udbredt resistens hos Ramularia mod både triazoler og SDHI-midler, så svampen ikke kan bekæmpes. Der udføres derfor forsøg med alternative midler.