Test af YSI Professional Plus Nitratsensor

Test af YSI Professional Plus nitratsensor med henblik på brug ved målinger i drænvand.