Planter

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2019

I 2019 bør der være gode muligheder for at etablere alm. rajgræs i renbestand i august måned. Læs om etablering og se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.