Spadeprøve til bestemmelse af jordens frugtbarhed i marken

Metode til at beskrive jordens struktur og smuldreevne, planternes rodvækst, fauna aktivitet og omsætning af tilført organisk materiale.