Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-27. Byggegrunde – afgiftspligtig person – udtagning til privat anvendelse

Skatterådet kunne i 2 bindende svar ikke bekræfte, at byggegrunde var udtaget fra den momspligtige virksomhed til privat anvendelse. Derfor var salget af byggegrunde i begge sager momspligtigt.

Analyse

03. november 2017

 Opdateret 27. februar 2019