Vårbyg

Økologi, Planter

Økologisk dyrkningsvejledning for vårbyg

Dyrkning af vårbyg kan have flere formål - produktion af foderkorn, maltbyg eller dæksæd for udlæg.