Højere tankcelletal ved fodring med mask

Data fra sjællandske besætninger viser, at besætninger, der bruger mask, har et højere tankcelletal end besætninger, der ikke bruger mask.