Planter, Natur og vandmiljø

Se dine tilmeldte målrettede efterafgrøder i 2021 på landmand.dk

SEGES har udviklet en applikation på landmand.dk, der viser hvilke marker, du har tilmeldt med frivillige målrettede efterafgrøder i 2021. Du kan også se, om dine marker er placeret i kystvandopland med krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.