Natur og vandmiljø, Jura, Planter

Høring om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i offentlig høring med svarfrist d. 29. august 2021. I høringsmaterialet kan du se, om du har arealer, der er udpeget.