Planter, Natur og vandmiljø

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2022

SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv.