Økologi, Planter

Glycerin til biogas: Undtagelsen for den økologiske GMO-frihedserklæring gælder også i 2021

Siden 2017 har biogasanlæg, der bruger vegetabilsk glycerin, kunnet afsætte afgasset gødning til økologiske bedrifter, selvom der ikke var GMO-frihedserklæring for den anvendte glycerin. Den praksis ophører ved udgangen af 2021.