Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-05. Virksomhed kun delvist erhvervsmæssigt drevet. Hævning i virksomhedsordningen

Kun 4 ud af 9,3 ha jord var erhvervsmæssigt anvendt, og arealet ud over de 4 ha skulle hæves i virksomhedsordningen. Der var tabsfradrag vedr. tidligere erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler, der var overgået til privat anvendelse.