SKATM-2017-12-03. Foreningers selvangivelsespligt og skattepligt

En vinsmagningsforening havde i forbindelse med en festival haft indtægter fra garderobe og tombola. Foreningen var skatte- og selvangivelsespligtig.