Økologi, Planter

Økologisk dyrkningsvejledning for blandsæd

Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.