Natur og vandmiljø, Planter, Økonomi og ledelse

Jordfordeling og engangserstatninger i klimaindsatsen

Når der skal udtages jorder i klima-lavbundsordningen og i vådområde- og lavbundsordningen er jordfordeling og engangserstatninger vigtige værktøjer. Bliv klogere på jordfordeling, herunder taksation, tinglysning og skat.