Planter, Økologi, Kvæg

Algoritmer til positionsbestemt kvælstoftildeling i majshelsæd