Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-35. Avance ved salg af andelsbevis i haveforening

En person solgte sit kolonihavehus. Avancen/værdien af selve huset var skattefri. Differencen mellem værdien af huset og den samlede salgspris skulle henføres til andelsbeviset. Dette skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.