Jura

Orientering om efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 – lønmodtagere

Udbetaling Danmark oplyser, at efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 først påbegyndes til september 2020.