Kraftfoder til malkekøer afviger fra garantien

Stikprøver fra 34 kraftfoderblandinger viste afvigelser i de otte. Især var der afvigelser i forhold til indhold af råfedt og foderenheder. Det manglende indhold svarer til en værdi af ca. 90 kr. pr. årsko.