Natur og vandmiljø, Jura

Giv høringssvar til Natura 2000-planerne

Forslag til Natura 2000-planer er i høring frem til 25. maj 2022.