Natur og vandmiljø, Planter

Sprøjtefri BNBO - notat om fastsættelse af erstatning

Hvordan kan der beregnes fuld erstatning ved pålæg om pesticidfri boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Det giver et notat fra Københavns Universitet et bud på.