Havre

Økologi, Planter

Økologisk dyrkningsvejledning for havre

Havre er en dyrkningssikker afgrøde med et stabilt udbytte.