Planter

Udbringning af biochar til landbrugsjord via opblanding i gylle

Biochar kan udbringes til landbrugsjord via opblanding i gylle. Læs her om de praktiske fordele og ulemper.