Økologi

Økologisk Arealtilskud – kvælstoftillægget kan opsiges mod tilbagebetaling

Hvis du ikke længere ønsker tillægget (tilsagnstype 37), kan det opsiges, men der er krav om tilbagebetaling. Basistilsagnet om Økologisk Arealtilskud fortsætter som type 36 i resten af tilsagnsperioden.