Forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser er i offentlig høring

Områdegrænserne er i høring i perioden fra d. 28. september 2017 til 3. januar 2018, og alle kan indgive høringssvar.