Velfærdsomkostninger ved Dansk Kalv

Omkostningerne ved at producere i henhold til Dansk Kalv konceptet belyses og beregnes.