Fosforkrav til vandløb i vandområdeplaner fra 2021-2027

Der har hidtil ikke været fosforkrav til danske vandløb. Det laves der om på til vandområdeplaner fra 2021, fordi algebelægninger på sten (fytobenthos) indføres efter krav fra EU. Aarhus Universitet foreslår særdeles lave grænseværdier i ny rapport.