Jordbrugskommissionerne nedlægges pr. 1. april

Som bekendt vedtog folketinget den 13. december 2012 en række ændringer af landbrugsloven, som for størstedelen trådte i kraft den 1. januar 2013.