Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-02. Salg af kapitalandele – momsfritaget salg af værdipapirer eller momspligtigt salg af fast ejendom?

Salg af anparter eller aktier i et selskab kan være momsfritaget, selvom selskabet kun ejer fast ejendom, som ville være momspligtigt ved særskilt salg. Salg af I/S-andele med anvisningsret til fast ejendom var dog ikke momsfritaget.