Malkekvægbedrifternes forventede likviditet i 2015 og 2016 samt på længere sigt

Med de aktuelle prisforventninger til 2015 forventes 42 pct. af de konventionelle bedrifter at få negativ likviditet før investeringer og afdrag. Det er især de større bedrifter samt bedrifter med lav soliditet, der er presset på likviditeten.