Planter

Forventede miljøregler i 6 nordeuropæiske lande i 2020

SEGES har indsamlet en række miljøregler inden for landbrug i et regneark, så reglerne i de 6 lande kan sammenlignes. Se forholdene for blandt andet glyphosat, pesticider og drikkevand, kvælstofkvoter og kvælstofregulering.