Økologi, Planter

Ændring af ny dispensationspraksis for læggekartofler til økologisk landbrug

Landbrugsstyrelsen oplyser, at det i 2021 fortsat vil være muligt at indsende en ansøgning om individuel tilladelse til at anvende ikke-økologisk læggemateriale af spisekartofler.