SKATM-2016-21-04. Erhvervsdrivende. Værdiansættelse af forskellige skønsposter for indkomståret 2017

SKAT har for 2017 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.