Økologi, Planter

Læggekartofler til økologisk landbrug

Artiklen beskriver praksis for dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler og regler for hjemmeproducerede læggekartofler på økologiske- eller omlægningsarealer.