SKATM-2006-04-09. Straksfradrag. Beregningsgrundlag. Tilbygget kostald.

Beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne opgøres som afskrivningsgrundlaget for den samlede bygningsmasse, der var forbundet med hinanden via interne naturlige gennemgange.