Brak langs vandløb og søer kan spare omkostninger til efterafgrøder

Natur og vandmiljø, Planter

Brak langs vandløb og søer kan spare omkostninger til efterafgrøder

Hvis brak langs vandløb og søer erstatter de dyreste efterafgrøder med sædskifteændringer, er potentialet en stor besparelse. Tilskuddet til brak langs vandløb og søer er 2.000 kr. pr. ha.