Planter

2. udgave af gødskningsvejledningen 2019

Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.