Natur og vandmiljø

Studietur til Teagasc, Wexford, Irland

Fødevaresektoren har en ambition om at være klimaneutrale i 2050. For at opnå dette er det nødvendigt, at der arbejdes med reduktionsmetoder i alle dele af fødevareproduktionen.