Økonomi og ledelse

SKATM-2021-31-01. Satser og beløbsgrænser 2020/2021

SEGES udgiver hvert år en samlet oversigt over de aktuelle satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen. Revideret den 22. januar 2021 under boafgiftsloven. På side 6 i Satser og beløbsgrænser 2020/2021 af 7. januar blev der ved en fejl anført satser for 2020 i Oversigt over boafgift, tillægsafgift mv. for 2021. Dette er nu rettet.

Analyse

07. januar 2021

 Opdateret 22. januar 2021