Økonomi og ledelse

Vær forberedt når Arbejdstilsynet besøger din landbrugsvirksomhed

Arbejdstilsynet besøger hvert år flere hundrede landbrug. De fleste tilsyn varsles med et brev, men der kan også være indsatser, der fører til uvarslede tilsyn. Som arbejdsgiver er det en god ide at være godt forberedt på, hvad tilsynsbesøget indebærer