Kvæg

Anvendelse af gødning med selen til græs til grovfoder

Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed, der samtidig forsyner dyrene med organisk selen. Der er dog både ulem-per og fordele.