landskab

Planter

Så gode er laboratorierne til at analysere prøver af jord, gylle og planter

SEGES tester hvert år kvaliteten af laboratoriernes målinger af næringsstoffer i jord, gylle og planter. Årets kontrol viser, at analyseresultaterne generelt er tilfredsstillende, men der er også analyser, hvor laboratorierne ikke opfylder kravet til analysekvalitet.