Lovgrundlag

På denne side finder du links til forordninger og gennemførelsesbestemmelser vedrørende direkte arealstøtte, herunder grundbetaling.