Natur og vandmiljø

Arealer med 20-årig tilsagn bliver våde - hvad så?

Mange landmænd med 20-årige tilsagn oplever efter en del år, at det kan være svært at opfylde betin-gelserne, fordi arealerne bliver for våde til, at de kan græsses.